Dlaczego Program iBiznesPlan?

iBiznesPlan

... po pierwsze:
Będąc posiadaczem licencji iBiznesPlan możesz liczyć na szerokie wsparcie w trakcie opracowywania swojego biznesplanu. Żaden producent oprogramowania komputerowego nie oferuje nawet namiastkę tej pomocy, którą możesz uzyskać od nas...

... po drugie:
Pomoc jaką możemy zaoferować naszym klientom jest zindywidualizowana i obejmuje oprócz płatnego szkolenia szeroką gamę usług, które są świadczone nieodpłatnie. Do podstawowych usług świadczonych nieodpłatnie należą konsultacje telefoniczne oraz konsultacje świadczone drogą elektroniczną. W ramach pomocy każdy klient otrzymuje obszerny help w postaci elektronicznej oraz zestaw kompletnych biznes planów wykonanych przy pomocy programu iBiznesPlan. Dla licencjobiorców, którym zależy na maksymalnie krótkim czasie w którym muszą opracować swój biznes plan oferujemy pomoc przy wprowadzaniu danych do programu w trakcie opracowywania pierwszego biznes planu.
 
... po trzecie:
Jeżeli cenisz swój czas to docenisz korzyści płynące z posługiwania się programem iBiznesPlan. Według naszych testów porównawczych - czas opracowania samej analizy przy pomocy programu iBiznesPlan jest 16 razy krótszy niż czas wykonania tej samej analizy przy pomocy arkusza Excel (test wykonywała osoba, która potrafi sprawnie obsługiwać arkusz i jego funkcje oraz w sposób dobry opanowała sztukę opracowywania analiz finansowych). W naszym teście porównawczym czas wykonania analizy programem iBiznesPlan wynosił średnio około 30 minut. Budowanie arkusza kalkulacyjnego trwało 8 godzin.
...te różnice są również duże, gdy musimy opracować nową wersję tej samej analizy. Wprowadzenie poprawek do programu i generowanie analiz w teście trwało około 10 minut. Ta sama czynność przy pomocy arkusza Excel trwała około 3 godzin. W przypadku arkusza należało dodatkowo przebudowywać niektóre analizy.

... po czwarte:
Biznes plan opracowany przy pomocy programu iBiznesPlan może przyspieszyć otrzymanie kredytu. Według wiedzy posiadanej przez nas od naszych klientów - przez ostatnie dziesięć lat opracowano przy pomocy programu iBiznesPlan wiele biznes planów na podstawie których banki udzieliły kredytów długoterminowych na inwestycje. Program jest użytkowany przez wiele firm, w tym przede wszystkim przez Biura Rachunkowe, które świadczą odpłatne usługi w zakresie pozyskiwania środków finansowych na inwestycje.
 
... po piąte:
Nikt za ciebie nie opracuje twojego biznes planu. To jest oczywista prawda, która zdobywa w Polsce coraz szersze uznanie w oczach ludzi biznesu. Oczywiście z programem iBiznesPlan możesz to zrobić szybciej. Nawet, gdy dysponujesz już własnym arkuszem z analizą warto sprawdzić, czy otrzymane wyniki są prawidłowe. Program iBiznesPlan może być weryfikatorem twojej anaiBiznesPlan Max Wykresylizy.
 
... po szóste:
Oprócz walorów czysto użytkowych program iBiznesPlan ma również walory edukacyjne. To ważne szczególnie dla osób, które muszą opracować biznes plan, a nie mają w tym względzie zbyt dużego doświadczenia.

... po siódme:
Program iBiznesPlan umożliwia opracowanie prostych i skomplikowanych biznes planów. Przy pomocy programu iBiznesPlan Pro można opracować w 100 % taki biznes plan (co do zawartych w nim treści technicznych), który poziomem nie będzie odbiegał od biznes planów, które opracowują renomowane firmy consultingowe.

... po ósme:
Program iBiznesPlan oferujemy w kilku odmianach. W zależności od indywidualnych potrzeb można wybrać odpowiedni program. Przy pomocy programu możemy bez problemu opracować analizę dla inwestycji o stosunkowo krótkim horyzoncie czasowym, jak i dla inwestycji związanych z zaciąganiem kredytu hipotecznego.
 
... po dziewiąte:
Program iBiznesPlan to samodzielna aplikacja, która nie wymaga współpracy z innymi programami. Przy pomocy programu opracujemy kompletny dokument z biznes planem, który możemy zapisać we własnym formacie, który oferuje program. Możemy również ekiBiznesPlan Max raportsportować kompletny biznes plan do formatu Worda lub do formatu strony internetowej. Jakość prezentacji wyników pracy w postaci raportu biznes planu odgrywa często dużą rolę w rozmowie z kredytodawcą lub decydentem, a program iBiznesPlan posiada nieograniczone możliwości formatowania wyglądu końcowego raportu biznes planu.

... po dziesiąte:
Oplata za licencję programu jest jednorazowa i nie wymaga w przyszłości żadnych dodatkowych opłat. Przy pomocy programu możemy opracować nieograniczoną ilość biznes planów lub analiz. Opracowany przy pomocy programu biznes plan jest własnością licencjobiorcy. Tak opracowanym biznes planem licencjobiorca może w sposób dowolny dysponować. W szczególności przy pomocy programu możemy świadczyć odpłatne usługi w zakresie opracowywania biznes planów.