iBiznesPlan One

iBiznesPlan Pro

W obecnych warunkach gospodarczych warunkiem uzyskania pomocy finansowej w formie kredytu lub dotacji jest opracowanie biznes planu przedsięwzięcia inwestycyjnego. Bardzo często jest to związane z koniecznością opracowania biznes planu w stosunkowo krótkim okresie czasu. Pomocnym w takich warunkach będzie program iBiznesPlan One.  

Program iBiznesPlan One przeznaczony jest dla niezbyt skomplikowanych inwestycji w przypadku których nie jest wymagana ani potrzebna zbyt rozbudowana analiza finansowa. Przy pomocy programu możemy wygenerować analizę finansowo ekonomiczną dla maksymalnie 12 letniego okresu projekcji. W przypadku zdecydowanej większości inwestycji okres zwrotu kształtuje się na poziomie od 3 do 7 lat. W przypadku takich przedsięwzięć wybór programu iBiznesPlan One będzie dobrym wyborem. Strona główna programu iBiznesPlan One

Schemat opracowania biznes planu przy pomocy programu iBiznesPlan One można zaprezentować w następujących punktach: 

 1. Wpisanie danych podstawowych o przedsięwzięciu inwestycyjnym,
 2. Wpisanie do tabel programu danych opisowych i liczbowych dotyczących nakładów inwestycyjnych, przychodów, kosztów i finansowania przedsięwzięcia. 
 3. Wygenerowanie analizy przez program. 
 4. Opracowanie części opisowej. 
 5. Wygenerowanie dokumentu z biznes planem.

Przestrzeganie powyższego schematu nie jest konieczne, ale zalecane.  Ze względu na swoją konstrukcję program iBiznesPlan One umożliwia uruchomienie każdej opcji programu na dowolnym etapie pracy nad biznes planem. W dowolny sposób możemy wpisywać nowe dane i modyfikować wprowadzone wcześniej informacje do programu.

Program iBiznesPlan One posiada ograniczenia funkcjonalne w stosunku do iBiznesPlan Pro

 • maksymalny okres projekcji analizy wynosi 12 lat
 • program nie generuje tabel: Kapitał Własny i Zapotrzebowanie na Kapitał Obrotowy,
 • program generuje tylko tabelę przepływów dla obliczenia NPV Inwestycji.
 • w programie zaimplementowany jest jeden szablon dla części opisowej biznes plan. Program nie posiada również kreatora szablonów z predefiniowaną treścią.
 • program generuje analizy tylko dla przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • istnieje możliwość opracowania tylko jednego biznes planu,
 • licencja programu ograniczona jest czasowo do 90 dni. 90 dniowy okres ważności licencji liczony jest od dnia przekazania do Licencjobiorcy  e-maila z linkiem, umożliwiającym pobranie wersji instalacyjnej programu iBiznesPlan One. Istnieje możliwość  przekazania programu na określony dzień, ale z zachowaniem 90-dniowego i ciągłego okresu ważności licencji.
 • program wymaga połączenia z siecią Internet w momencie każdego uruchomienia programu, ponieważ sprawdza ważność licencji.
 • mimo powyższych ograniczeń, program posiada wszystkie podstawowe funkcjonalności programu iBiznesPlan Max, iBiznesPlan Pro oraz iBiznesPlan Std i może być używany jako wersja testowa dla tych programów.