Analiza Finansowa w Programie iBiznesPlan

iBiznesPlan

Program iBiznesPlan umożliwia opracowanie analizy finansowo ekonomicznej dla praktycznie każdego przedsięwzięcia biznesowego. Przy pomocy dostępnych w programie opcji możemy opracować analizę w postaci skróconej lub też rozbudowanej. Wybór elementów (analiz cząstkowych), które będą wchodziły w skład analizy finansowej danego przedsięwzięcia zależy od wyboru użytkownika programu. Istnieje również możliwość dodatkowego formatowania każdej analizy cząstkowej, jak również uzupełniania jej o wykresy czy komentarze. Opracowanie analizy finansowej składa się z trzech podstawowych etapów:

 • wprowadzeniu do tabel programu danych dotyczących nakładów inwestycyjnych, prognoz kosztów i przychodów oraz podstawowych informacji o finansowaniu,
 • uruchomieniu generatora analizy, który automatycznie dokona wszystkich obliczeń i wygeneruje kompletną analizę finansową,
 • uruchomieniu generatora raportu, który wygeneruje analizę w postaci jednolitego dokumentu gotowego do wydruku.

iBiznesPlan Pro oraz iBiznesPlan Max


Przy pomocy programu iBiznesPlan Pro oraz iBiznesPlan Max możemy wygenerować analizę finansowo ekonomiczną dla oceny następujących przedsięwzięć biznesowych:

 • analiza dla oceny dowolnego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Wykaz tabel analizy:
 1.     Nakłady Inwestycyjne i Amortyzacja
 2.     Przychody ze Sprzedaży
 3.     Koszty Eksploatacji
 4.     Aktywa i Pasywa
 5.     Finansowanie Własne
 6.     Finansowanie Obce
 7.     Rachunek Zysków i Strat
 8.     Kapitał Własny
 9.     Przepływy Pieniężne
 10.     Bilans Aktywa
 11.     Bilans Pasywa
 12.     Zapotrzebowanie na Kapitał Obrotowy
 13.     NPV Inwestycji
 14.     NPV Dewelopera
 15.     NPV Skorygowana
 16.     NPV Kapitału
 17.     Próg Rentowności
 18.     Analiza Wskaźnikowa (około 70 wskaźników)

 • analiza dla oceny przedsiębiorstwa z uwzględnieniem wpływu przedsięwzięcia inwestycyjnego na przedsiębiorstwo. Wykaz tabel analizy:
 1.     Nakłady Inwestycyjne i Amortyzacja
 2.     Przychody ze Sprzedaży
 3.     Koszty Eksploatacji
 4.     Aktywa i Pasywa
 5.     Finansowanie Własne
 6.     Finansowanie Obce
 7.     Rachunek Zysków i Strat
 8.     Kapitał Własny
 9.     Przepływy Pieniężne
 10.     Bilans Aktywa
 11.     Bilans Pasywa
 12.     Zapotrzebowanie na Kapitał Obrotowy
 13.     NPV Inwestycji
 14.     NPV Dewelopera
 15.     NPV Skorygowana
 16.     NPV Kapitału
 17.     Próg Rentowności
 18.     Analiza Wskaźnikowa
 19.     Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat
 20.     Skonsolidowany Kapitał Własny
 21.     Skonsolidowane Przepływy Pieniężne
 22.     Skonsolidowany Bilans Aktywa
 23.     Skonsolidowany Bilans Pasywa
 24.     Skonsolidowane Zapotrzebowanie na Kapitał Obrotowy
 25.     Skonsolidowana Analiza Wskaźnikowa (około 70 wskaźników)

 • analiza dla oceny przedsiębiorstwa w perspektywie krótko lub długoterminowej. Wykaz tabel analizy:
 1.     Rachunek Zysków i Strat
 2.     Kapitał Własny
 3.     Przepływy Pieniężne
 4.     Bilans Aktywa
 5.     Bilans Pasywa
 6.     Zapotrzebowanie na Kapitał Obrotowy
 7.     Analiza Wskaźnikowa (około 70 wskaźników)


iBiznesPlan Std oraz iBiznesPlan One


Przy pomocy programu iBiznesPlan Std oraz iBiznesPlan One możemy wygenerować analizę finansową dla oceny dowolnego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Wykaz tabel analizy:

 1.     Nakłady Inwestycyjne i Amortyzacja
 2.     Przychody ze Sprzedaży
 3.     Koszty Eksploatacji
 4.     Aktywa i Pasywa
 5.     Finansowanie Własne
 6.     Finansowanie Obce
 7.     Rachunek Zysków i Strat
 8.     Przepływy Pieniężne
 9.     Bilans Aktywa
 10.     Bilans Pasywa
 11.     NPV Inwestycji
 12.     Próg Rentowności
 13.     Analiza Wskaźnikowa (około 20 wskażników)