Jak napisać biznes plan, który sprawdzi się?

iBiznesPlan

Jak napisać dobry biznes plan, który sprawdzi się w praktyce ?  

W sieci można znaleźć wiele poradników, które niestety zostały napisane przez osoby, które z biznes planami nie miały wiele wspólnego. Powstało między innymi wiele blogów o tematyce ekonomicznej i jeden autor bloga przepisuje treść od innego. W większości takich przypadków główny nacisk położony jest na streszczenie. Taki pogląd jest słuszny, gdy biznes plany tworzone są wewnątrz organizacji. Odbiorcą tych biznes planów jest kierownictwo firmy, które podejmuje decyzje o kierunkach inwestowania. Często zdarza się tak, że decydent nie ma wiele czasu na analizę biznes planu i koncentruje się na streszczeniu i wnioskach.

Niektórzy przykładają wagę do nazewnictwa i miejsca w jakim dana informacja powinna znaleźć się w biznes planie. To jest zastępczy temat, ponieważ to, jak będzie nazywał się rozdział, jaka będzie ich kolejność i czy ważna informacja będzie w tym, czy innym rozdziale nie ma żadnego znaczenia dla powodzenia inwestycji w przyszłości. Finansujący na pewno znajdzie informacje, które są istotne z punktu widzenia oceny biznes planu.

Posługując się specjalistycznym oprogramowaniem lub, gdy biznes plan sporządza specjalista od biznes planu mamy pewność, że dokument będzie spełniał wymogi formalne. Pamiętajmy jednak, że najważniejsze w biznes planie jest to, aby spełniał on wymogi opłacalności ekonomiczne i był oparty na wiarygodnych i sprawdzalnych założeniach.

To nie streszczenie, a inne elementy są istotne w każdym biznes planie. Wiarygodność tych elementów oceniana będzie przez bank czy przyszłego inwestora. Poniżej przestawiam w punktach te elementy biznes planu na których powinniśmy koncentrować się przy pracy nad tym dokumentem:

  • Wiedza na temat biznesu to kluczowa sprawa. Zanim w ogóle przystąpimy do opracowania biznes planu musimy odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy w ogóle znamy się na przedmiocie naszego przyszłego biznesu ? Nie wystarczy sam zapał i pomysł. Wiedza zawsze jest niezbędna. Jeżeli dysponujemy taką wiedzą, to należy to uwypuklić w biznes planie.
  • Popyt (badanie cyklu sprzedaży). Ocena popytu to element biznes planu któremu musimy poświęcić najwięcej czasu. Informacje zawarte w biznes planie powinny być wiarygodne i poparte badaniem rynku (np. rozmowy z przyszłymi klientami, badanie sprzedaży podobnych produktów na portalach aukcyjnych). Jeżeli prognoza popytu i cyklu sprzedaży zostanie opracowana bez sprawdzenia popytu, to jak tylko rozpoczniemy działalność przekonamy się, jak ważne było szacowanie popytu. Jeżeli  pomylimy się, to z miejsca będziemy mieli problemy z płynnością, co jest najkrótszą drogą do ...
  • Popyt po raz drugi.  Gdy oszacujemy nasz popyt, to należy ponownie go zweryfikować. Dlaczego ? Ponieważ zwykle inwestor zbyt optymistycznie podchodzi do swojego biznesu. Należy ponownie przyjrzeć się naszym klientom i sprawdzić cykl sprzedażowy pod względem szybkości podejmowania decyzji przez klienta. Jeżeli w naszym biznesie klienci podejmują szybko decyzję o zakupie, to możemy szybko zapełniać nasze magazyny produktami. Jeżeli zakup związany jest z okresem zastanawiania się klienta, to cykl wydawaniem pieniędzy na zakup towarów czy komponentów należy dostosować do klienta.
  • Reakcja konkurencji na nasze pojawienie się na rynku. Nowy podmiot na konkurencyjnym rynku to zawsze problem dla tych, którzy już na tym rynku działają. Nikt nas tam nie przywita z otwartymi ramionami. Jeżeli jednak wydaje nam się, że wprowadzamy nowy produkt i nikt tego nie oferuje, to też jesteśmy w błędzie. Nasz produkt zawsze będzie odciągał klientów od innego produktu, który niekoniecznie musi być podobny. Zwykle istnieje jakiś produkt na rynku, który zaspakaja podobne potrzeby, jak nasz przyszły produkt. Należy w biznes planie uwzględnić reakcję konkurencji. Pamiętajmy, że reakcja konkurencji objawia się w reakcji klientów na nasze pojawienie się na rynku. Często zdarza się tak, że inwestor zachwycony jest swoim pomysłem na biznes, a klienci nie !!! Reakcja konkurencji to bardzo intrygujący temat. Reakcje mogą być nieprawdopodobne. W przyszłości napiszę więcej na ten temat.
  • Scenariusze. Nie jestem zwolennikiem umieszczania scenariuszy w biznes planie. Zwykle opiera się to na niczym nie uzasadnionym zwiększaniu sprzedaży, zmniejszaniu kosztów. Scenariusze raczej świadczą o tym, że inwestor nie potrafi oszacować popytu.
  • Sprawdzam ! Karty na stół ! Wszystkie informacje zawarte w biznes planie muszą być wiarygodne. Oznacza to, że musimy obronić i udokumentować każde stwierdzenie zawarte w biznes planie. W żadnym przypadku nie należy umieszczać w biznes planie informacji, które pochodzą z niesprawdzonych źródeł lub opisów koloryzujących biznes.

Jak z powyższego wynika opracowanie dobrego biznes planu nie jest zadaniem łatwym. Nie ma też żadnej gwarancji, że praktyka potwierdzi nasze założenia. Jedno jest pewne. Przygotowany i oparty na wiedzy i doświadczeniu biznes plan ma o wiele większe szanse na sprawdzenie się w praktyce.