Oferta Przykładowych Biznes Planów

iBiznesPlan

Przy pomocy programu iBiznesPlan można opracować dowolny biznesplan inwestycyjny. Na niniejszej stronie znajdują się odnośniki do innych stron internetowych, na których zostały umieszczone fragmenty biznes planów, które opracowano i wygenerowano za pośrednictwem programu iBiznesPlan.

Przykładowe biznes plany nie są przykładami konkretnych inwestycji, a jakikolwiek podobieństwo do istniejących inwestycji jest całkowicie przypadkowe. Zamieszczone na witynie internetowej www.biznesplan.com.pl biznesplany mogą służyć jako wzór do opracowania własnego biznes planu po dokonaniu zakupu kompletnego biznes planu.  W przypadku zakupu przykładowego opracowania wraz z biznes planem przekazywany jest program iRaport. Nabywca przykładowego biznes planu nabywa nieodpłatną licencję na korzystanie z programu iRaport. Program iRaport umożliwia edycję i modyfikację treści przykładowych opracowań. Program iRaport nie jest wyposażony w opcje przeliczania analizy finansowo ekonomicznej.przykładowy biznes plan Biznes Plan
(generator: iBiznesPlan Pro)
Wytwórnia Kostki Drogowej

przykładowy biznes plan Biznes Plan
(generator: iBiznesPlan Pro)
Biurowiec Business Verve

przykładowa analiza swot Analiza SWOT
(generator: Analiza SWOT)
Sklep Internetowy Polskie Oprogramowanie