Raport w programie iBiznesPlan

iBiznesPlan

Efektem pracy z programem jest raport główny. Przy pomocy programu możemy wygenerować następujące raporty główne:

 •   biznes plan
 •   analiza finansowo ekonomiczna
 •   część opisowa biznes planu


Raport główny z biznes planem składa się z następujących elementów:

 • Strona Tytułowa. Główne elementy strony tytułowej to nagłówek (nazwa jednostki, która opracowała raport), nazwa biznes planu, informacje o autorze opracowania, stopka - data opracowania,
 • Spis Treści czyli wykaz nazw wszystkich akapitów, rozdziałów i podrozdziałów raportu. Program automatycznie dokonuje formatowania spisu treści. Nazwy poszczególnych elementów składających się na spis treści są zgodne z nazwami rozdziałów i podrozdziałów zdefiniowanych w opcjach programu.
 • Część Opisowa składa się z akapitów, rozdziałów i podrozdziałów wraz z treścią. Główne akapity część opisowej to:

  • Streszczenie
  • Opis Inwestycji
  • Analiza Marketingowa
  • Plan Zatrudnienia
  • Techniczny Plan Pracy
  • Analiza SWOT
  • Podsumowanie i Wnioski

 • Analiza Finansowo Ekonomiczna składa się z akapitów i rozdziałów. Każdy rozdział analizy finansowo ekonomicznej to raport cząstkowy zawierający tabele z danymi lub analizami cząstkowymi. Dodatkowo raporty cząstkowe (opcja) mogą zawierać wykresy oraz tekst komentarza związanego z daną tabelą. Główne akapity analizy finansowej to:

  • tabele z danymi wejściowymi dotyczącymi nakładów inwestycyjnych, prognoz przychodów i sprzedaży, prognoza kapitału obrotowego i finansowania,
  • tabele z analizami wygenerowanymi automatycznie przez program


Wszystkie raporty, które są generowane przy pomocy programu, jak również wszystkie rozdziały analizy finansowo ekonomicznej, podrozdziały dla części opisowej, jak i wszystkie szablony dla części opisowej są edytowane w polu edytora programu. Program wyposażony jest w edytor tekstu, który posiada szereg funkcji, które umożliwiają edycję tekstu w bardzo szerokim zakresie. Praktycznie wszystkie podstawowe funkcje, które używane są w popularnych edytorach tekstu są również dostępne w edytorze programu iBiznesPlan.