Czas na iBiznesPlan

iBiznesPlan

Opracowanie biznes planu wymaga wiedzy i czasu. Jeżeli jesteśmy przygotowani do jego opracowania to sam proces opracowania nie jest stosunkowo długi i można zredagować sam biznes plan w ciągu kilku dni. Jeżeli nie jesteśmy przygotowani do jego opracowania a dodatkowo nigdy nie jesteśmy specjalsistami z zakresu ekonomii to czas na jego opracowanie będzie bardzo długi. Istnieje jednak wyjście z tej sytuacji. Tym rozwiązaniem jest program iBiznesPlan. W programie znajdziemy gotowe szablony do opracowania części opisowej, jak również gotowy wzór analizy finansowo ekonomicznej. Z obserwacji naszych wynika, że wykorzystując dodatkowo pomoc dostępną w programie iBiznesPlan nawet nieprzygotowana osoba wykona kompletny biznes plan w ciągu kilku dni. Sam proces opracowania analizy dla użytkownika programu, który posiadał już zdolność posługiwania się nim sprowadza się do czasu jaki jest niezbędny do wpisania informacji o nakładach inwestycyjnych, prognozach kosztów i przychodów ze sprzedaży oraz podstawowych informacji dotyczących finansowania .... resztę w ciągu ułamka sekundy wykona sam program.

Indywidualne podejście do biznes planu. Korzystanie z programu komputerowego do opracowania biznes planu jest również bardzo przydatne dla tych osób, które zawodowo wykonują tego rodzaju opracowania. Można spotkać się ze stwierdzeniem, że każdy biznes plan jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Tak. To jest prawda. Ale korzystając przy opracowaniu biznes planu  z programu iBiznesPlan nie tracimy możliwości, jakie łączą się z indywidualnym podejściem do konkretnego biznes planu.  Korzystając z programu mamy możliwość traktowania naszego biznes planu jako logicznego formatu. Dowodem na to niech będzie znaczna ilość użytkowników programu iBiznesPlan, którzy wykonują biznes plany na zlecenie. Wśród nich największą część stanowią firmy typu Biuro Rachunkowe, które dodatkowo świadczą usługi w zakresie opracowania biznes planu.

Kto jest autorem każdego biznes planu. Pytanie wydaje się na pozór absurdalne. Ten, kto opracował biznes plan jest jego autorem to logiczna odpowiedź. Istnieje jednak pewne istotne rozgraniczenie w autorstwie każdego biznes planu. Autorstwo każdego biznes planu można podzielić na dwie części. Jedna część to autor pomysłu, wiedzy związanej z konkretnym przedsięwzięciem, całego know how pomysłu na biznes. Druga to autor samego opracowania. To autor know how jak napisać biznes plan czyli ktoś kogo może zastąpić program iBiznesPlan. W połaczeniu z programem iBiznesPlan każdy może być autorem biznes planu dla swojego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Taka jest istota opracowania każdego biznes planu. Nikt za nas nie stworzy dla nas biznes planu. W każdym przypadku jesteśmy autorem pomysłu, danych prognostycznych i całej wiedzy o przedsięwzięciu.