FAQ czyli często zadawane pytania

iBiznesPlan

FAQ czyli pytania i odpowiedzi ... znajdziesz tutaj odpowiedzi na wiele pytań związanych z zastosowaniem i użytkowaniem programu iBiznesPlan oraz Analiza SWOT. Jeżeli na stronach FAQ nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie możesz do nas napisać i zadzwonić. W każdym przypadku otrzymasz od nas odpowiedź.

Obsługa i Zastosowanie Programów


pytanie:
Wypełniając tabelę finansowania własnego nie wpisałem ceny emisyjnej. Czy jest to prawidłowe postępowanie ?

pytanie:
Chciałem wyeksportować opracowany w programie biznes plan, ale nie mogę znaleźć folderu, gdzie program zapisuje biznes plany

pytanie:
Dlaczego nie ma możliwości wydłużenia maksymalnego okresu projekcji ponad okres 16 lat ? W kredytach dla firm na nieruchomości w ofercie jest maksymalnie 25 lat okres kredytowania. Jeżeli kredyt jest udzielany na 25 lat, to bank "chce widzieć" IRR i NPV dla tego okresu

pytanie:
Czy program umożliwi wykonanie biznes planu dla inwestycji typu startup lub greenfield ?

pytanie:
Czy program generuje jako część biznes planu, bądź jako załączniki lub oddzielne dokumenty, sprawozdanie finansowe analizowanego przedsięwzięcia w układzie zgodnym z ustawą o rachunkowości?

pytanie:
W jakim formacie  program iBiznesPlan zapisuje raporty z analizami i biznes planem, a w jakim formacie zapisuje raporty program Analiza SWOT

pytanie:
Dlaczego koszty finansowe są wyeliminowane z wydatków w obliczeniach zdyskontowanych strumieni pieniężnych. Bardzo proszę o przybliżenie tego zagadnienia, ewentualnie o podanie literatury w której przedstawione i umotywowane jest takie ujęcie kosztów finansowych - jako elementu kształtującego przepływy pieniężne w sposób pośredni, w postaci stopy dyskontowej.

pytanie:
Co muszę wpisać do programu iBiznesPlan, a co program wygeneruje sam ? 

pytanie:
Jak ustalić wartość rezydualną (likwidacyjną) inwestycji?

pytanie:
Czy program tworzy biznes plan w formie akceptowanej przez banki ? Jakie są wymagania banków w zakresie formy i zawartości biznes planu ? Czy w przypadku złożenia biznes planu do banku możemy liczyć na waszą pomoc w przypadku, gdyby bank żądał dodatkowych informacji ?

pytanie:
Co oznacza pojęcie "minimum dni pokrycia w dniach" ?


Zakup i Użytkowanie Programów


pytanie:
Ponad 5 lat temu kupiłem program w wersji iBiznesPlan Pro 3. Do chwili obecnej używam tej aplikacji. Otrzymałem już kilka kredytów sporządzając przy jego pomocy biznes plany. Ponieważ używam program sporadycznie, więc zastanawiam się nad uaktualnieniem do nowej wersji. Proszę o przybliżenie informacji na temat zmian w programie iBiznesPlan 5 w stosunku do poprzedniej wersji iBiznesPlan 3 ?

pytanie:
Czy instalacja programu na dwóch komputerach w ramach jednej licencji dotyczy wszystkich użytkowników, w tym tych, którzy nabyli program w latach poprzednich, gdy takiej możliwości nie było ?

pytanie:
Czy z zakupem kilku licencji programu iBiznesPlan przez jednego licencjobiorcę wiążą się jakikolwiek szczególne wymagania ?

pytanie:
Jakie dokumenty potwierdzają, że jestem legalnym użytkownikiem programu iBiznesPlan ?

pytanie:
Czy program de instalacyjny programu iBiznesPlan usuwa wszystkie swoje pliki z komputera i w czy w związku z tym możliwa jest  ponowna instalacja programu w tym samym folderze co poprzednio.

pytanie:
Po awarii systemu nie  mam dostępu do hasła programu instalacyjnego ! Około 4 lata temu kupiłem program iBiznesPlan Standard w postaci  elektronicznej (do skrzynki e-mail). Obecnie nie mam dostępu do tamtej poczty, a więc hasła, co uniemożliwia mi ponowne zainstalowanie programu. Proszę o pomoc w ponownym zainstalowania programu, z którego do tej pory korzystałem.

pytanie:
Czy mogę otrzymać fakturę pro forma przed dokonaniem płatności za zakup licencji programu ?

pytanie:
Czy instalacja nowej wersji programu iBiznesPlan Pro wymaga odinstalowania wersji poprzedniej ?

pytanie:
Jak wyrejestrować oprogramowanie aby móc zainstalować je na innym komputerze ?

pytanie:
Opis programu zakłada, iż mam prawo do dodatkowej instalacja na notebooku w ramach 1 licencji. Tak więc, czy konieczne jest powtarzanie procedury rejestracyjnej 2 razy ?

pytanie:
Czy okres licencji oprogramowania jest ograniczony czasowo ? Czy okresowo muszę wnosić dodatkowe opłaty za przedłużenie okresu licencji ?

pytanie:
Czy mogę wam zlecić opracowanie gotowego biznesplanu. Mam sprecyzowaną ogólną wizję swojego przyszłego biznesu. Czy opracowanie biznesplanu będzie się wiązało z koniecznością przesłania wam tylko ogólnego opisu przedsięwzięcia inwestycyjnego ?