Program iBiznesPlan Max

iBiznesPlan

Program iBiznesPlan Max to program przeznaczony do opracowania biznes  planów, które charakteryzuje bardzo długi okres projekcji analizy finansowo ekonomicznej. Przy pomocy programu możemy wygenerować analizę finansowo ekonomiczną o maksymalnym okresie projekcji do 36 lat. Bardzo długi okres projekcji spotykany jest w następujących sytuacjach:

     • w przypadku inwestycji, gdzie okres zwrotu z inwestycji jest bardzo długi i przekracza okres 20 lat. Takie sytuacje mają miejsce w energetyce zawodowej. Również przedsięwzięcia inwestycyjne typu ogród zoologiczny charakteryzuje bardzo długi okres zwrotu.
     • w przypadku zaciągania kredytów hipotecznych. Okres spłaty kredytu hipotecznego sięga przy niektórych inwestycjach do 30 lat i w wielu przypadkach banki jaki warunek udzielenia kredytu stawiają przedstawienie biznes planu z analizą finansowo ekonomiczną przedsięwziecia obejmującą cały okres spłaty kredytu.

Okno główne programu iBiznesPlan Max

Wykonanie biznes planu przy pomocy programu iBiznesPlan Max odbywa się według stałego schematu, który jest identyczny, jak w przypadku programu iBiznesPlan Pro. 

Schemat opracowania biznes planu przy pomocy programu iBiznesPlan Max można zaprezentować w skrócie w następujacych punktach: 

 1. Wpisanie danych podstawowych o przedsięwzięciu inwestycyjnym,
 2. Wpisanie do tabel programu danych opisowych i liczbowych dotyczących nakładów inwestycyjnych, przychodów, kosztów i finansowania przedsięwzięcia. 
 3. Wygenerowanie analizy przez program. 
 4. Opracowanie części opisowej. 
 5. Wygenerowanie dokumentu z biznes planem.

Bardziej szczegółowy opis powyższej procedury znajduje się na stronie Program iBiznesPlan Pro

Konstrukcja programu pozwala na opracowanie biznes planu bez konieczności przestrzegania powyższego schematu. Użytkownik programu może w dowolnym momencie pracy nad biznes planem wywołac dowolną opcję programu.

Program iBiznesPlan Max podobnie, jak iBiznesPlan Pro umożliwia opracowanie analizy dla dowolnego przedsięwziecia biznesowego i skonsolidowanie tej analizy z analizą inwestycyjną. 

Program iBiznesPlan Max podobnie, jak iBiznesPlan Pro generuje następujące analizy:

 1. analizę finansowo ekonomiczną przedsięwzięcia inwestycyjnego
 2. analizę finansowo ekonomiczną dowolnego przedsięwzięcia biznesowego
 3. skonsolidowaną analizę finansowo ekonomiczną