Program iBiznesPlan Std

iBiznesPlan Pro

Program iBiznesPlan Std to kreator biznes planu dla dowolnego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Jeżeli przedmiotem analizy jest inwestycja o krótkoterminowym  prognozowanym terminie zwrotu to przy pomocy tego programu można wykonać kompletny biznes plan. Program przeznaczony jest dla niezbyt skomplikowanych inwestycji w przypadku których nie jest wymagana ani potrzebna rozbudowana analiza przedsięwzięcia. Przy pomocy programu możemy wygenerować analizę finansowo ekonomiczną dla maksymalnie 12 letniego okresu projekcji. W przypadku zdecydowanej większości inwestycji okres zwrotu kształtuje się na poziomie od 3 do 7 lat. W przypadku takich przedsięwzięc wybór programu iBiznesPlan Std będzie optymalnym wyborem. Okno główne programy iBiznesPlan Std

Schemat opracowania biznes planu przy pomocy programu iBiznesPlan Std można zaprezentować w następujacych punktach: 

  1. Wpisanie danych podstawowych o przedsięwzięciu inwestycyjnym,
  2. Wpisanie do tabel programu danych opisowych i liczbowych dotyczących nakładów inwestycyjnych, przychodów, kosztów i finansowania przedsięwzięcia. 
  3. Wygenerowanie analizy przez program. 
  4. Opracowanie części opisowej. 
  5. Wygenerowanie dokumentu z biznes planem.

Przestrzeganie powyższego schematu nie jest konieczne, ale zalecane w przypadku, gdy użytkownik programu pracuje nad swoim pierwszym biznes planem z pomocą programu. Ze względu na swoją konstrukcję program iBiznesPlan Std umożliwia uruchomienie każdej opcji programu na dowolnym etapie pracy nad biznes planem. Możemy w dowolnym momencie wprowadzać nowe dane i modyfikować wprowadzone wcześniej informacje do programu.

Program iBiznesPlan Std posiada ograniczenia funkcjonalne w stosunku do wersji podstawowej iBiznesPlan Pro. Podstawowe róznice w stosunku do iBiznesPlan Pro:

  • maksymalny okres projekcji analizy wynosi 12 lat
  • program nie generuje tabel: Kapitał Własny i Zapotrzebowanie na Kapitał Obrotowy,
  • program generuje tylko tabelę przepływów dla obliczenia NPV Inwestycji.
  • w programie zaimplementowany jest jeden szablon dla części opisowej biznes plan. Program nie posiada również kreatora szablonów z predefiniowaną trescią.
  • program generuje analizy tylko dla przedsięwzięć inwestycyjnych.