Przykładowe Raporty z Programów

iBiznesPlan W celu zapoznania się z przykładowymi wydrukami raportów z programów proszę kliknąć na wybrany odnośnik. W wyniku aktywuje się nowe okno przeglądarki z raportem. Po zapoznaniu się z raportem okno należy zamknąć.

Zamieszczone na stronie biznesplan.com.pl fragmenty raportów zostały wygenerowane przez programu iBiznesPlan lub Analiza SWOT. Raporty zostały wyeksportowane przy pomocy dostępnej w programach opcji do formatu strony internetowe i bez jakichkolwiek zmian umieszczone na serwerze.przykładowy biznes plan XR Trading
(generator: iBiznesPlan Pro)
Analiza Wskaźnikowa
Analiza Finansowo Ekonomiczna

przykładowy biznes plan Biurowiec Business Verve
(generator: iBiznesPlan Pro)
Część Opisowa
Analiza Finansowo Ekonomiczna
Biznes Plan

przykładowy biznes plan Wytwórnia Kostki Drogowej
(generator: iBiznesPlan Max)
Analiza Wskaźnikowa (przykład I)
Analiza Wskaźnikowa (przykład II)
NPV Inwestycji (tabela)

przykładowy biznes plan Kawiarnia Patrycja
(generator: iBiznesPlan Pro)
Przychody ze Sprzedaży (tabela)
Rachunek Zysków i Strat (pełna tabela)
Rachunek Zysków i Strat (skrócona tabela)

przykładowa analiza swot Sklep Internetowy
(generator: Analiza SWOT)
Analiza SWOTZe nagłówku każdego raportu umieszczono informację o programie iBiznesPlan oraz link do witryny internetowej programu. SS