Program iBiznesPlan Pro

iBiznesPlan Pro

Program iBiznesPlan Pro to podstawowa odmiana programu z serii iBiznesPlan. Program iBiznesPlan Pro to kreator biznes planu dla dowolnego przedsięwzięcia inwestycyjnego.  

Jest to bardzo uniwerslane narzędzie, ponieważ przy jego pomocy można opracować każdy biznes plan inwestycyjny dla przedsięwzięć inwestycyjnych o horyzoncie czasowym do 16 lat.  Taki horyzont czasowy umożliwia wykonanie analizy dla zdecydowanej większości inwestycji, ponieważ istnieje niewiele rodzajów inwestycji dla których akceptowalny okres zwrotu przekrocza maksymalny okres dla jakiego możemy wykonać analizę przy pomocy programu iBiznesPlan Pro.

Jeżeli zammierzamy opracować biznes plan dla:

 • firmy transportowej,
 • hotelu,
 • biura podróży,
 • kawiarni lub restauracji,
 • firmy budowlanej,
 • pensjonatu,
 • biura turystycznego
 • domu weselnego etc. to iBiznesPlan Pro w tym pomoże.

Wykonanie biznes planu przy pomocy programu iBiznesPlan Pro odbywa się według stałego schematu, którego wiele elementów jest konfigurowanych. 

Okno główne programy iBiznesPlan ProSchemat opracowania biznes planu przy pomocy programu można zaprezentować w następujacych punktach: 
 1. wypełnienie pól kreatora danych podstawowych o nowym przedsięwzięciu (nazwa inwestycji, długość okresu analizy itd)
 2. wpisanie do tabel programu danych opisowych i liczbowych dotyczących nowego przedsięwzięcia (nazwy nakładów inwestycyjnych i wartości nakładów w poszczególnych okresach, nazwy pozycji przychodów ze sprzedaży i kosztów oraz prognoza przychodów i kosztów, nazwy podmiotów finansowania własnego i wartości tego finansowania, podstawowe informacje o kredytach takie jak, wartości transz kredytowych, długość okresu kredytowania.  W trakcie wpisywania danych program udostępnia kilka opcji, które umożliwiają automatyczne obliczenie przez program wielu danych, które są niezbędne do analizy. Zaimplementowane w programie opcje pozwalają na prognozowanie wartości zobowiązań, zapasów i należnosci oraz generowanie szczegółowego harmonogramu spłaty kredytu.
 3. Uruchomienie opcji Generatora Analizy. W wyniku jej uruchomienia program an podstawie wpisanych danych wygeneruje kompletną analizę.
 4. Uruchomienie Weryfikatora Analizy w celu sprawdzenia poprawności obliczeń. Weryfikator Analizy generuje szczegółowy raport.
 5. Uruchomienie Kreatora Części Opisowej. W wyniku jego uruchomienia aktywowane jest okno ze spisem treści oraz oknem edycyjnym dla edycji rozdziałów biznes planu. Każdy rozdział posiada predefiniowaną treść dla biznes planu. Wykonanie części opisowej polega na przeglądzie rozdziałów i ich ewentualnej modyfikacji oraz modyfikacji treści rozdziałów. 
 6. Uruchomienie Kreatora Raporu. Wynikiem uruchomienia Kreatora raportu jest dokument z biznes planem składający się ze strony tytułowej, spisu treści, części opisowej i analizy fianansowo ekonomicznej.

Konstrukcja programu pozwala na opracowanie biznes planu bez konieczności przestrzegania powyższego schematu. Użytkownik programu może w dowolnym momencie pracy nad biznes planem wywołac dowolną opcję programu.