Zastosowanie Analizy SWOT

Analiza SWOT ma szczególne znaczenie w prowadzeniu analizy strategicznej organizacji. Może być ona stosowana przez analityków zatrudnionych w organizacji w działach odpowiedzialnych za przygotowanie planów strategicznych lub (i) planów inwestycyjnych lub (i) wdrażaniem oraz nadzorem nad stosowaniem norm ISO. Metoda SWOT jest również podstawowym narzędziem stosowanym przez doradców ekonomicznych i zespoły doradcze współpracujące z organizacjami, w celu wypracowania strategii dostosowującej organizację do konkurencyjnej gospodarki rynkowej.
 
W analizie SWOT można wyróżnić kilka etapów, z których trzy powinny być zawsze uwzględniane:

 •     identyfikacja i analiza szans i zagrożeń tkwiących w otoczeniu,
 •     identyfikacja i analiza mocnych i słabych stron organizacji,
 •     określanie pozycji strategicznej organizacji i kierunków jej rozwoju.


 Zastosowanie analizy SWOT jest niezwykle szerokie. Oto niektóre z zastosowań:

 • Po pierwsze... do analizy strategicznej, na bazie której mogą być budowane plany strategiczne.
 • Po drugie... do wspomagania procesów restrukturalizacyjnych, których zadaniem jest podwyższanie trafność podejmowanych decyzji kierunkowych.
 • Po trzecie... w celu wypracowania strategii dostosowanej do gospodarki rynkowej.
 • Po czwarte... w celu poznania i zrozumienia swojego środowiska wewnętrznego i zewnętrznego, aby opracować efektywne plany działania swojego przedsiębiorstwa.
 • Po piąte... w celu określenie kluczowych czynników dla firmy, mających decydujący wpływ na jej przyszłość .
 • Po szóste... w celu ustalenia kolejnych wersji rozwojowych dla różnych punktów w przyszłości, zależnie od zakresu i celu analizy.
 • Po siódme... w celu zapewnienie spójnego planowania jakości w skali przedsiębiorstwa (szerokie zastosowanie w ramach norm ISO). Na podstawie danych dotyczących poszczególnych komórek przedsiębiorstwa można opracować zestawienia SWOT w skali całej organizacji, które mogą następnie być podstawę do określania strategicznych celów firmy i tworzenia biznes planów.
 • itd...

Zakres zastosowań metodologii SWOT jest praktycznie nieograniczony i zależy w dużej mierze od naszych potrzeb i pomysłowości. Ze względu na swoją elastyczność należy polecić zastosowanie metodologii SWOT w tych obszarach, gdzie zastosowanie innych metod jest utrudnione lub niemożliwe. Analiza SWOT powinna również być elementem każdego biznes planu.
ptogram Analiza SWOT
...Analiza SWOT to alternatywa, a bardzo często uzupełnienie biznesplanu...

Reasumując należy podkreślić, że analiza SWOT jest narzędziem uniwersalnym. Niezależnie od przygotowania osób, które się nią posługują oraz ich potrzeb, analiza SWOT może być narzędziem bardzo prostym, albo bardzo złożonym. Analiza SWOT umożliwia przejście od analizy strategicznej do planowania strategicznego. Kolejną zaletą analizy jest zróżnicowanie czynników na które organizacja ma wpływ, na których powinna się koncentrować oraz czynników niezależnych od organizacji, które należy brać pod uwagę przy projektowaniu strategii organizacji lub planowaniu inwestycji.