Raport z Programu Analiza SWOT

Analiza SWOT opracowana przy pomocy programu jest generowana w postaci jednolitego dokumentu gotowego do wydruku. Po zdefiniowaniu czynników w poszczególnych kategoriach, nadaniu im wag oraz wprowadzeniu niezbędnych opisów tekstowych do programu generowany jest jednolity tekst analizy SWOT w postaci raportu. Program wyposażony jest w rozbudowany edytor, który służy do prezentacji i wydruku raportu.

Wygenerowany raport analizy SWOT składa się z następujących części:

 • Strona Tytułowa. Główne elementy strony tytułowej:
 • nagłówek - nazwa jednostki, która opracowała analizę
 • nazwa analizy
 • informacje o opracowującym i zleceniodawcy
 • stopka - data opracowania
 • Spis Treści. Spis Treści to wykaz nazw wszystkich akapitów i rozdziałów analizy. Program automatycznie dokonuje formatowania spisu treści. Nazwy poszczególnych elementów składających się na spis treści są zgodne z nazwami kategorii SWOT oraz nazwami czynników, które zostały uwzględnione w trakcie opracowywania analizy.
 • Analiza SWOT. Część analityczna składająca się z następujących akapitów:
 • Wstęp i Streszczenie
 • Mocne Strony wraz z tabelą wag, struktury i dynamiki czynników,
 • Słabe Strony wraz z tabelą wag, struktury i dynamiki czynników,
 • Zagrożenia w Otoczeniu wraz z tabelą wag, struktury i dynamiki czynników,
 • Szanse w Otoczeniu wraz z tabelą wag, struktury i dynamiki czynników,   
 • Analiza Stategiczna:
            Czynniki o wartościach ekstremalnych i średnich
            Analiza Strategiczna Wag
            Macierz SWOT
            Macierz TOWS
            Pozycja Strategiczna SWOT i TOWS
 • Wnioski i Podsumowanie

Do raportu analizy SWOT użytkownik może dołączyć wykresy, które są automatycznie generowane przez program. Program wyposażony jest w rozbudowany edytor oraz moduł do generowania i zarządzania wykresami.